Sanders Recycling B.V. gesloten vanaf 3-12-2018

Wij delen u mede dat wij Sanders Recycling B.V. te Boven-Leeuwen hebben verkocht. Hierdoor zullen op 3 december 2018 onze activiteiten na 34 jaar stoppen en daarmee ook de activiteiten die nu op de Expeditieweg 15 plaats vinden.

Directie en medewerkers danken U voor het vertrouwen al die jaren en hopen U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet Tiny Sanders

Sanders Recycling B.V.


Voor zand, grind, split, puin en milieustraat kunt u nu terecht bij:
J.Rodenburg B.V. – Druten

Kerkstraat 60 – Druten
telefoon 0487-592498
www.jooprodenburg.nl