Met ingang van 3-12-2018 is Sanders Recycling BV gesloten!


Voor zand, grind, split, puin en milieustraat kunt u terecht bij:

J.Rodenburg BV   Kerkstraat 60 Druten 0487-592498
www.jooprodenburg.nl

 

Wij delen u mede dat wij Sanders Recycling B.V.  te Boven-Leeuwen hebben verkocht.Hierdoor zullen op 3 december 2018 onze activiteiten na 34 jaar stoppen en daarmee ook de actitviteiten die nu op de Expeditieweg 15 plaats vinden.

Directie en medewerkers danken U voor het vertrouwen al die jaren en hopen U hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet Tiny Sanders

Sanders Recycling BV

Sanders  was ruim 30 jaar thuis in recycling. Begon het in 1984 met slechts een tractor en een platte kar. Inmiddels is het bedrijf uitgebouwd naar een VCA gecertificeerd recycling bedrijf.